________________________________________________________________________________________________________________________________

Exkurze

Hledání vzorků fosílií v suti_____________________________________________________________________________Some CornUkázka z exkurze konané ve spolupráci s KČT na jaře 2008

Cílem přírodovědných exkurzí pořádaných sdružením PALAIA je ukázat zájemcům o přírodu srozumitelným způsobem  geologickou minulost jak Prahy a jejího okolí, tak i dalších regionů České republiky. A umožnit osobně se seznámit s pradávnou minulostí naší země či přinést si z tohoto putování časem časem do dob před desítkami či stovkami milionů let vedle příjemných zážitků a zajímavých informací i netradiční suvenýr v podobě kamene se zbytkem dávno vyhynulého živočicha.

Fotodokumentace vzorků horninExkurze mívají obvykle závěr v restauračních zařízeních

Naše fyzicky zpravidla nenáročné exkurze ( vhodné i pro sportovně založené důchodce, rodiny s dětmi, či majitele psů) v současné době směřují do několika oblastí. Jednou z nich je Barrandien, kde se dochovaly v četných skalních výchozech usazeniny někdejšího prvohorního moře se zkamenělinami. Další oblastí je pak například okolí Kolína, Kutné Hory či Kralup nad Vltavou, kde máme možnost uvidět geologické pomníčky na doby, kdy zde existovalo druhohorní moře místy omývající rozeklané skalnaté břehy…

Palaia umí vyrobit i oheň!Krátký výklad