________________________________________________________________________________________________________________________________

O nás

 

Vedení občanského sdružení

Petr Biedermann Petr Biedermann. Vystudoval technickou kybernetiku na ČVUT. Více než dvacet let se věnuje organizování a realizací fieldtripů s geologickou a biologickou tématikou. Podílel se na vedení přírodovědného muzea. Je ředitelem občanského sdružení Palaia.

 

Radek Labuťa Radek Labuťa. Pracuje jako preparátor v Národním muzeu, kde kromě jiného připravuje modely pro výstavy o paleontologii. Má zkušenosti s vedením exkurzí. Několik let působil jako instruktor na stanici mladých přírodovědců na Praze 5. V Palai je předsedou dozorčí rady.

 

Petr Krýda Petr Krýda. Spoluzakladatel Palai.Vystudoval fyziku na MFF UK. Ve volném čase se mj. aktivně zabývá paleontologií bezobratlých. V Palai je místopředsedou představenstva, kde má na starosti strategii společnosti a web.

Někteří naši členové

Milan Urban Milan Urban. V současné době na postdok stáži v USA. Podílel se na např. na oficiálním výzkumu na lokalitě Ovčín u Radnic a na záchranných sběrech na ohrožených lokalitách. Je členem Denver Museum of Nature, The Smithsonian Institution.V Palai má na starosti zahraniční styky.

 

Lukáš Laibl Lukáš Laibl. Student paleontologie na UK Praha. Pomáhá s organizací příměstského tábora a paleontologického odpoledne na Stanici mladých přírodovědců na Praze 5. Mimo jiné se zabývá se výrobou “paleomodelů”.

 

Pavel Revay Pavel Revay. Vystudoval Umprum v Turnově. Po studiích se 30 let věnoval výtvarné tvorbě s kovem. Napsal knihy o uměleckém kovářství, působí jako lektor výukových programů a je členem porot kovářských soutěží. Kromě toho se věnuje chovu tropických živočichů, mimo jiné také ve Stanici přírodovědců na Smíchově (jako průvodce, lektor výukových programů “Obojživelníci a plazi”). Vede teraristický kroužek.

 

Milan Urban Mgr. Ladislav Grigar. Vystudoval archeologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Kromě získávání nových informací o prehistorickém osídlení Čech se aktivně realizuje v záchranné paleontologii příležitostných odkryvů západního Barrandienu.

 

Externí spolupracovníci

Jaroslav Marek Jaroslav Marek. Vědecký pracovník působící na Ústavu geologie a paleontologie UK Praha. S Palaiou spolupracuje, je členem dozorčí rady občanského sdružení.