________________________________________________________________________________________________________________________________

Záchranná paleontologie

Dočasné otevírání minulosti

Záchranné sběry v ordovických prachovcích u Berouna

Záchranná paleontologie je jednou z aktivit, na kterou klade sdružení PALAIA mimořádný důraz. Jejím cílem je dokumentace geologických poměrů a záchrana nálezů v dočasných stavebních výkopech nebo činných lomech. Unikátnost a neopakovatelnost stavebních výkopů přitom spočívá v tom, že zprostředkovávají na mimořádně krátké časové období ( jedná se někdy o týdny, jindy maximálně o několik měsíců) pohled do geologické minulosti země v místech, kde neexistují přirozené geologické výchozy a kde se v důsdledku zastavěnosti území podobná možnost pravděpodobně hned tak znovu nenaskytne.

Část krunýře korýše

Záchranné sběry v ordovických prachovcích u Berouna

Konulárie

Zachráněný svlek trilobita

Podobně významná je dokumentace výchozů geologických vrstev a paleontologických nálezů v činných lomech, kde s postupující těžbou zanikají unikátní , někdy neopakovatelné výchozy . Vzhledem k tomu, že není možné všechny takovéto výchozy chránit, záchranná paleontologie je jedinou logickou cestou, jak zachovat informace o geologické minulosti těchto míst pro budoucí generace.

Nalezený materiál je konzultován s pracovníky Národního muzea.